PhaseKonsult - Centrum för Kognitiv och Beteende-
inriktad Psykoterapi
Kontakta oss

070-609 46 69

Anette Dahlstedt

KBT-terapeut

Jag heter Anette Dahlstedt och är utbildad KBT-terapeut.

Jag erbjuder individuell behandling för bl a depression, ångest, oro, stress, fobier, Tinnitus, personlig kris, låg självkänsla. Eller känner du dig kanske vilse i livet och behöver hjälp med dina livsmål?

Den individuella behandlingen kan göras som internetbaserad, i särskilda program, för depression, ångest, oro, stress samt sömnproblem. (Se mer information om hur det går till på min hemsida).

För par som har det jobbigt i sina relationer kan jag hjälpa till, och arbetar då enligt en särskild metod (IBCT). Metoden passar lika bra för alla typer av relationer, t ex mellan syskon, barn-föräldrar, vänner, kollegor.

För organisationer kan jag erbjuda stödsamtal till anställda, handledning för enskilda eller arbetsgrupper och utreda den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Exempel är när det ”skaver” i arbetsgrupper.

Jag vill hjälpa människor att leva ett meningsfullt liv, på det sätt de vill leva, och hjälpa de att hantera situationer och/eller svårigheter i livet lättare. För mig är det viktigt att skapa en förtroendefull relation med mina klienter. Du som klient ska alltid bli behandlad med respekt, värme och förståelse och komma till en välkomnande och ombonad mottagning. Behandlingen ser jag som ett samarbete mellan mig och dig som klient. Du är inte ensam, vi gör det tillsammans.

Anknytningsmönster tycker jag är väldigt intressant att arbeta med då det har så stor påverkan på hur vi etablerar och förhåller oss till nära relationer i våra vuxna liv. Relationer är intressant att arbeta med då de är viktiga för vårt välmående, eftersom vi är sociala varelser och även om vi inte har så stort behov av sällskap, så har vi ett grundläggande behov av att tillhöra en grupp människor och känna samhörighet. ACT (Acceptance Commitment Therapy) är också väldigt hjälpsamt och något jag använder mycket av med inslag av Mindfulness.

Min tidigare erfarenhet med att ha arbetat med personalfrågor, med fokus på arbetsmiljö och hälsa gör att jag är intresserad av hur vi har det på jobbet. Särskilt då den organisatoriska och sociala delen, t ex stress. Hur det påverkar oss och vilka konsekvenser det får. Vilka åtgärder som är lämpliga och var, på den organisatoriska-, grupp- och/eller den individuella nivån.

Jag har mottagning i Oxelösund samt tillgång till lokal på Luntmakargatan i Stockholm vid överenskommelse. Samtalen kan ske som personliga möten eller digitalt via Teams. På mottagningen håller vi nu avstånd och sitter långt ifrån varandra. Handsprit finns att tillgå och ytdesinfektion görs efter varje klient.

Kontinuerlig psykoterapi-handledning får jag av en utbildad handledare.

Jag är medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT) och jag deltar gärna på deras föreläsningar och evenemang. För min kompetensutveckling deltar jag bl a på kurser, föreläsningar, läser facklitteratur.

Utbildning

IBCT (Integrative behaviour couples therapy), Psykologpartners 2019.
ACT, grundläggande utbildning, Psykologpartners, 2018.
Internetbaserad KBT, Psykologpartners, 2018.
KBT-terapeut, steg 1 vid KBT Svealand, Örebro, 2015-2016.
Fil. kand. PA-programmet, Uppsala, 1998-2001.

Kostnad för individuell behandling á 45 minuter 750 kr.

För organisationer begär offert.

Tel 073-78 10 640

anette@kbtanettedahlstedt.se

www.kbtanettedahlstedt.se