PhaseKonsult - Centrum för Kognitiv och Beteende-
inriktad Psykoterapi
Kontakta oss

070-609 46 69

Monica Z Johansson

Lite mer om mig själv

När jag inte jobbar älskar jag att läsa (då gärna böcker om psykologi eller om barn). Jag motionerar gärna i naturen som cykla, jogga och paddla kajak. Jag har också en stor egen familj med många barn som jag spenderar mycket tid med, därifrån också mitt intresse för anknytning och relationer. Musik är nödvändiga ingredienser i min tillvaro, musiken och instrument har alltid funnits i vårt hem.

Hur går det till att inleda en terapi med mig?

Anknytningsteorin präglar min utgångspunkt i mitt terapeutiska arbete och min ståndpunkt är att varje människas lidande är individuellt och kan inte jämföras med någon annans. I terapin möter jag dig varmt och nyfiket så att vi tillsammans kan skapa klarhet i vad som hindrar dig från att leva det liv du önskar. Jag kan hjälpa dig med att få förståelse för dig själv, med att se och tydliggöra de problem du upplever idag och också med att hitta kärnan till de eller dom olika problemen som du upplever. Tillsammans tittar vi på dina tankar, känslor och handlingar. Vi arbetar utifrån situationer i ditt nuvarande liv, men vi tittar också tillbaka på din barndom och viktiga händelser i ditt liv, för att du ska förstå varför du agerar som du gör i dag. Vi tar reda på vad i livet som ger dig värde och hur du ska kunna nå dit. I mitt arbete hämtar jag kunskap, erfarenheter och metoder från alla mina utbildningar och skräddarsyr dem för just dina personliga behov så vi når det bästa resultatet.

Klientkategorier

Jag genomför en strukturerad och målinriktad kognitiv beteendeterapeutisk behandling för enskilda personer och par med ett psykosyntesterapeutisk förhållningsätt. Jag behandlar alla typer av relationsproblem, personer med låg självkänsla, depression, oro och ångest, personer med fobier, människor i någon form av kris, stress, separationsångest, sömnproblem, utmattningssymptom och medberoende. Alltid med hög tillgänglighet och personligt engagemang. I mitt terapeutiska arbete utgår jag ifrån anknytningsteorin, för att genom den kunna skapa en nödvändig förståelse och acceptans av oss själva och våra beteenden. Vår inlärda relationsmodell kommer genom livet att styra vad vi känner, tänker och gör och hur vi relaterar till andra. Först när vi förstår på vilket sätt den styr oss, d v s vilka mönster vi lätt fastnar i, kan vi tillsammans sätta upp nya mål för dig och påbörja ett förändringsarbete. Meningen med terapin är att lägga grunden till att du ska kunna leva ett känslomässigt väl fungerande liv.

Utbildning

Efter mina långa studier vid Stockholms Universitet och sju år i arbetslivet började jag på Humanova där jag utbildade mig i psykosyntesteori i 4,5 år, till samtalsterapeut och också till handledare. Jag vet ännu idag ingen psykologisk skola som har bättre tekniker för att frigöra känslor hos människor. Psykosyntes är en terapeutisk ram för hantering av psykiska utmaningar med avsikt att möjliggöra ett mänskligt växande. Det kan man förklara som att det finns en naturlig strävan mot helhet, ”en livshållning” i form av syntes inom individen, samhället och världen. Ett förhållningssätt till personlig utveckling och självmedkänsla, som också rör människans existens och utgår från den enskilda människans situation. En psykosyntesterapeutisk relation kan utmärkas av stabilitet, skydd, tillit, intimitet, kärlek, tillhörighet och skapa grunden till en självmedkänsla hos klienten via dessa erfarenheter. Det bidrar till att klienten lär sig hur man vägleder sina känslor och behov på ett ändamålsenligt sätt som en sund vuxen. En psykosyntesterapeutisk relation syftar till att tillgodose eftersatta behov och samtidigt utgöra en ändamålsenlig modell som klienten tar med sig för att utveckla sin vuxna sida till självmedkänsla. När jag startade min KBT-utbildning vid Centrum för Kognitiv Psykoterapi i Stockholm påbörjade jag mitt fördjupningsarbete i anknytning- och relationsproblem. Mitt examensarbete som genomfördes med en kvantitativ metod handlade om våld i nära relationer samt hur empatiska avbrott tidigt i barndomen påverkar oss som människor i vuxen ålder och hur vi fungerar i våra nära relationer samt hur man kan identifiera kritiska ursprung och länka dåtid med nutid.

Jag har följande utbildningar:

-EFT parterapi -utbildning vid Parterapiiinstitutet i Lund
– Handledar-, och lärarutbildning vid HumanNova
– Acceptance and Commitment Therapy (ACT) –utbildning vid Centrum för Psykoterapi i Stockholm
– Kognitiv psykoterapi –utbildning vid Centrum för Psykoterapi i Stockholm
– Psykosyntessamtalsterapeut –utbildning vid HumaNova
– Filosofi kandidatexamen vid Stockholms universitet
– Ekonomi Magisterexamen vid Stockholms universitet

Hur vidareutbildar jag mig?

En stor del av min tid går åt att utbilda mig vidare och läsa om anknytning och affektteori och jag håller mig ständigt uppdaterad på aktuell forskning och litteratur.

Mitt arbete utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för att säkerställa en kvalitativ vård och behandling.Jag arbetar i ett professionellt team och har kontinuerlig handledning av kvalificerade handledare. Jag medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT). Jag är medlem i Psykosyntesförbundet.

Hur långvarig är en typisk terapi?

Du kan boka tid via mail, sms eller via telefon. Vi träffas en första gång för att du/ni ska kunna känna efter om jag är rätt terapeut för dig/er. Efter 1-3 samtal gör vi en plan för hur vi tillsammans ska kunna hjälpa dig/er mot det mål du/ni önskar. Givetvis beror det på vad du/ni har för problematik men oftast kan man nog säga att man kommer en lång väg på 10-13 samtal. Vid individuella samtal brukar jag rekommendera att man kommer varje vecka och för parsamtal varannan vecka för att senare eventuellt glesa ut. För individuella samtal krävs det ibland längre terapier som upp till ett år. Jag arbetar också med ”7 ggr metoden” som Egil utvecklat för par.

Var ligger min mottagning?

Jag tar emot enskilda individer och par på Egils mottagning på Sveavägen 74, 1 tra. Stockholm.

Kostnad för behandling

Individuella samtal: 950 kr/45 min

Parsamtal: 1 400 kr/60 min

Kontaktuppgifter

Mejl. Monica Z Johansson via PhaseKonsult

Tel: 076-799 40 18