PhaseKonsult - Centrum för Kognitiv och Beteende-
inriktad Psykoterapi
Kontakta oss

070-609 46 69

Dennis Magnusson

Lite mer om mig själv

Min grundutbildning är socionomprogrammet och därefter har jag vidareutbildat mig till legitimerad psykoterapeut. Jag har mångårig erfarenhet med psykoterapeutiskt behandlingsarbete och har tidigare arbetat inom psykiatrisk öppenvård och primärvård. Mitt privata företag har jag haft sedan 2016 och i dagsläget har jag också en anställning i Region Sörmland. Jag har tidigare erfarenhet av chefshandledning, organisationsutveckling och familjebehandling. Mina mottagningar finns i Norrköping och Stockholm, men jag använder mig även av digitala sessioner.  

Klientkategorier

Jag erbjuder enskild terapi, parterapi och familjebehandling. Vid behov kan också riktade insatser mot arbetsgrupper eller företag erbjudas. Jag har vana vid behandling av till exempel depression och ångest, relationsproblem, trauma, posttraumatisk stress, tvång, personlighetsproblematik med mera.

Vid enskilda trauman använder jag mig ofta av korttidsbehandling med Written Exposure Therapy (fem samtal) som är en effektiv behandling.

Jag använder mig av kognitiv terapi och beteendeterapi. Psykoterapimetoder som inspirerar mig är ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och beteendeaktivering. Mina teoretiska grunder är inlärningsteori och kognitiv teori. Anknytningsteori är något jag också arbetar utifrån. Ett vanligt inslag i mina behandlingar är fokus på känslor; att förstå, sortera och reglera sina känslor samt förstå hur de uppkommit.

Utbildning

Socionomexamen 2012
Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning KBT (CKPT) Examen år 2015
Psykoterapeut legitimation med inriktning KBT (Uppsala Universitet) Examen år 2021

Kontaktuppgifter

Mail: dmagnussonterapi@gmail.com
Tel: 0703449433
Hemsida: www.dmterapi.se