PhaseKonsult - Centrum för Kognitiv och Beteende-
inriktad Psykoterapi
Kontakta oss

070-609 46 69


Through the different Phases in life

 -We can help you learn and grow


PhaseKonsult AB är ett väletablerat företag för psykoterapeutisk och utbildande verksamhet i Nyköping som arbetar för att hjälpa dig eller andra att gå starkare igenom alla faser i livet. 
Här finner du psykologer, psykoterapeuter och handledare med gedigna verktygslådor och bred kompetens för att hjälpa dig växa och lära igenom alla inre utmaningar. Kognitiv beteendeterapi, Acceptance and commitment therapy, Anknytningsterapi/teori, Mentaliseringsbaserad terapi, Schematerapi och psykoterapeutisk handledning är alla exempel på arbetsredskap vi kan erbjuda, mm. 
Vi erbjuder även utbildning enskilt eller i grupp, konsultation vid utvecklings- och organisationsförändringar, diagnostik och utredning för utfärdande av intyg samt behandling vid post traumatisk stress.

Kontakt


St:Annegatan 2B, 611 34 Nyköping, Sverige

070-609 46 69

paul.schlette@telia.com

8-16