PhaseKonsult - Centrum för Kognitiv och Beteende-
inriktad Psykoterapi
Kontakta oss

070-609 46 69

TERAPEUT/COACH/COACHANDE HANDLEDARE/UTBILDARE

Jenny Berg

Work On You - because you matter

Jag har arbetat med kognitiv psykoterapi, ACT och coaching sedan 2006 i det egna företaget både med enskilda klienter och med par. Utöver det har jag även arbetat som Personalhandledare på behandlingshem, Kurator på vårdcentral i Södertälje och som Kognitiv samtalsterapeut på vårdcentral i Nyköping. Jag har även varit kvalificerat familjehem. När jag inte tar emot klienter så handleder och undervisar jag. Som Coachande handledare för individer, personalgrupper, HR och chefer och Utbildare i verksamheter som olika Behandlingshem, Socialtjänsten, TRR Trygghetsrådet, Kvinno- och Tjejjouren MIRA och Ungdomsjouren FRIA mm. Tidigare var jag ACT - Acceptance and Commitment Therapy ansvarig lärare och administratör på CKPT (Centrum för kognitiva och beteendeinriktade terapier) i Stockholm/Sörmland tills det nyligen lades ner. Däremot håller jag fortfarande i utbildningar tillsammans med tidigare ägare av CKPT Stockholm/Sörmland, Paul Schlette, i KBT/ACT orientering, ACT grundutbildning, och KBT/ACT "10-gångers samtalsmetoden" mot psykiatriska, psykologiska och pedagogiska verksamheter.

Klientkategorier

Jag arbetar helhjärtat med individer eller par med olika behov för ändamålsenligt stöd o vägledning. Relationsproblem, anknytnings-problematik, utmattningsdepression, ångest, trauman, komplexa trauman, med-beroende, låg självkänsla, inre och yttre stress, bristande självkärlek, övergrepp och giftiga relationer är alla teman som ofta berörs.

Jag har införskaffat mig gedigen kunskap och erfarenhet kring temat med-beroende eller bristande självkärlek och narcissistiskt övergrepps syndrom och hur vi kan bryta de mönster som gör att vi så ofta inte förstår vad eller hur vi kan skapa positiv förändring eller varför vi tillsynes ofrivilligt stannar kvar i destruktiva eller negativa relationer.

Hur vidareutbildar jag mig?

Jag studerar dagligen kring det som expanderar min nyfikenhet, kunskaps- och erfarenhetsbank. Det kan handla om allt från ACT - Acceptance and comittment therapy i kärlek och kris mm, Hur vi skapar trygga och utvecklande relationer, Anknytningsteori, Neuro-differens /funktionsnedsättning, Härskartekniker och försvarsstrategier, Polyvagal theory, Compassionfokuserad terapi, Mindfulness, Välvilligt ledarskap och förhållningssätt, hjärnans psykologi, Yoga och meditation, C-PTSD, Olika personlighetstyper och annan personlig utveckling.

Allt i livet handlar om relationer på ett eller annat sätt, därför har allt jag studerar inriktning mot att bredare och djupare förstå och hjälpa den en-skilda, par eller grupper till välmående i relation till sig själva och varandra ur ett hälsosamt, hållbart och välvilligt perspektiv.  

Utbildning

Kognitiv psykoterapi utbildning steg 1, KPT Svealand i Örebro (2006). The Working Coach, Laengebaek Danmark (2008). ACT -Acceptance and Commitment Therapy, Nyköping (2010). Gruppledarutbildning ACT - Att hantera stress och främja hälsa, FORUM-Forskningscentrum för psykosocial hälsa (2011). NLP grundutbildning, Järna (2012). Cert. Coachande Handledning, CoachWalk Malmö (2016). Cert. Trauma Conscious Yoga Method (TCYM), USA (2020). ACT for Trauma, med Dr Russ Harris (2021). Healing Trauma, med Dr Peter Levine (2021). mm.


Kontaktuppgifter

  • E-post: jenny.workonyou@gmail.com

  • Mobil: 070-433 87 83

  • www.workonyou.se


Kostnad

  • Individualsamtal: 1000kr/ca 45 min

  • För Handledning eller Utbildning kontakta mig för prisuppgifter


Min egen väg har varit krokig och lång, med toppar och dalar, full av hinder och oväntad hjälp, misslyckanden och framgångar så som det är för oss alla. Vad jag jag verkligen lärt mig är att vi inte är våra programmeringar, problem, tankar, känslor eller rädslor. När jag förstod det i djupet av mitt hjärta kunde jag börja förändra allt.

Och det kan du också