PhaseKonsult - Centrum för Kognitiv och Beteendeinriktad Psykoterapi Kontakta oss

070-609 46 69

Terapeut

Jenny Berg

Jag har företaget Work On You och är verksam på mottagningen på Hemgårdsvägen 12 A i Nyköping. När jag inte tar emot klienter handleder och undervisar jag främst inom Traumamedvetenhet och ACT metoden samt Compassion fokuserad terapi/pedagogik och empati stress. Tidigare gjorde jag det bla som ACT ansvarig lärare och administratör på CKPT (Centrum för kognitiva och beteendeinriktade terapier) i Stockholm/Sörmland och pågående även i andra verksamheter som på olika behandlingshem, Socialtjänsten, Trygghetsrådet, Kvinno-och tjejjouren MIRA och Ungdomsjouren FRIA mm. 

Jag har arbetat som psykoterapeut sedan 2006 i det egna företaget och även som Personalhandledare på behandlingshem, Kurator och terapeut på vårdcentral i Södertälje och som Kognitiv samtalsterapeut på vårdcentral i Nyköping. Jag har även varit kvalificerat familjehem. 

Utbildning 

Jag gick min kognitiva psykoterapi utbildning steg 1, CKPT Svealand i Örebro (2006). The Working Coach, Laengebaek Danmark (2008). ACT -Acceptance and Comittment Therapy, Nyköping (2010). Gruppledarutbildning ACT - Att hantera stress och främja hälsa, FORUM-Forskningscentrum för psykosocial hälsa (2011). Cert. Coachande Handledning, CoachWalk Malmö (2016). Cert. Trauma conscious yoga method (TCYM), USA (2020). ACT for Trauma, online med Dr Russ Harris (2021). Healing Trauma, online med Dr Peter Levine (2021). mm. 

Klientkategorier

Jag har under mitt yrkesverksamma liv arbetat med människor med olika problematik. Utmattningsdepression, ångest, relationsproblem, trauman, komplexa trauman, med-beroende, låg självkänsla, bristande självkärlek, övergrepp och giftiga relationer är alla teman som ofta berörs under mitt klientarbete. 

Jag har införskaffat mig gedigen kunskap och erfarenhet kring temat med-beroende eller bristande självkärlek och narcissistiskt övergrepps syndrom och hur vi kan bryta de mönster som gör att vi så ofta inte förstår och även stannar kvar i destruktiva eller negativa relationer. 

Jag tar även emot ungdomar som känner sig motiverade att få hjälp till vägar framåt. 

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Mina arbetsdagar ser lite olika ut. Jag tar emot klienter på min mottagning eller via telefon/zoom tisdagar-torsdagar om jag inte har någon handledning eller utbildning inbokad. Övrig arbetstid jobbar jag med att skriva och skapa kurs- och utbildnings material till olika uppdrag samt mina egna kurser mot privatpersoner. Jag jobbar även med att skapa och hålla utbildningar för personal inom pedagogisk eller psykologisk/psykiatrisk verksamhet tillsammans med Paul Schlette. 

Lite om mig själv

Jag är uppvuxen i Trosa och flyttade till Nyköping från Lästringe 2007. Jag är gift och har en son sedan tidigare som nyligen flugit ur boet. Fritiden ägnar jag helst åt "må bra" aktiviteter som meditation, läsning, yin yoga, berikande umgänge, vara i naturen och lite (o)skön sång när ingen hör.  

Hur vidareutbildar jag mig?

Jag studerar dagligen kring det som expanderar min nyfikenhet, kunskaper och erfarenhetsbank. Det kan handla om allt från forskning, ACT - Acceptance and comittment therapy, anknytningsteori, Polyvagal theory, Compassionfokuserad terapi, mindfulness, hjärnans psykologi, Yoga och meditation, C-PTSD, personlighetstyper och annan personlig utveckling och ofta med trauma medvetenhet som grund