PhaseKonsult - Centrum för Kognitiv och Beteende-
inriktad Psykoterapi
Kontakta oss

070-609 46 69

TERAPEUT

Guiye Lövgren-Wiklund

Mitt namn är Guiye Lövgren-Wiklund och min inställning när det gäller terapeutiskt arbete är att anpassa arbetssättet till individen. En bas i mitt arbete utgår från anknytningsteorin. Människan föds in i ett sammanhang befolkad av andra. Relationer har vi alla på olika sätt. Men det är i de nära relationerna som våra anknytningsmönster allra mest aktiveras och kommer till uttryck, ibland med svårigheter i relationerna som följd. I arbetet här på mottagningen får du/ni hjälp att identifiera era anknytningsmönster och hur dessa interagerar på olika vis.
Ett viktigt fokus i all terapi är att se våra liv som något som utspelar sig mellan möjligheter och begränsningar. Att kunna skapa förändringar i sitt liv kräver alltid att man måste göra aktiva och medvetna val.

Klientkategorier
Jag arbetar med olika typer av relationsproblem. Ofta med par, men även de som har svårt att finna varaktiga relationer av olika skäl. Många personer upplever exempelvis att de ofta blir kära och intresserade av de som de inte får någon respons ifrån, och även omvänt. Andra beskriver att de alltid hittar fel på olika partners/dejter, och att de väljer att avsluta relationen. Ytterligare andra beskriver att de gång på gång träffar samma typer av partners där destruktiva relationer utvecklas likt ett enda upprepningsmönster.
Jag har också stor erfarenhet av att arbeta med personer med depressioner, ångest, utmattningssyndrom och stressrelaterade besvär. Människor med livskriser av olika slag är också vanligt i min arbetsvardag. Livsproblem kan komma till uttryck på många olika sätt, till exempel såsom tvångsmässighet, eller olika kroppsliga symptom. Därför är det viktigt att försöka gå bortom symptomen för att förstå vad som döljer sig bakom dem. Till hjälp i detta arbete blir anknytningsteorin ovärderlig. Den sätter ljuset på det allra viktigaste i livet; våra relationer till andra, och hur vi relaterar. Många klienter kommer från näringslivet och den kulturella sektorn.

Jag är också ute i organisationer och föreläser och handleder. Har organisationsuppdrag av olika slag såsom handledning, chefscoaching, konflikthantering och dylikt.

Hur vidareutbildar jag mig?
Genom att kontinuerligt uppdatera mig genom årliga kongresser och mässor inom psykoterapi, medicin och stressforskning. Går nya utbildningar och tar del av seminarier. Jag är medlem i SfKBT, Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier, SEPT, Svenska föreningen för existentiell psykoterapi samt SBF, Svensk Beteendemedicinsk Förening.
 

Utbildning
Legitimerad psykoterapeut. Ersta Sköndal Högskola.

Organisationskonsult

Filosofie magister i psykologi. Stockholms Universitet

Personalvetare. Stockholms Universitet

Existentiell Psykologi och psykoterapi. Linköpings Universitet

EMDR steg 1 och 2.

KBT-terapeut

ACT-terapeut

Schematerapi

Hypnos samt andra imaginativa metoder.

Hur lång är en typisk terapi?
Det är oerhört varierande. För individualterapi kan det vara alltifrån tio samtal till längre terapier på ett eller ett par år. När det gäller par kan det variera allt ifrån 3 samtal till 7-8 ggr.

Hur går det till att inleda en terapi hos dig?
Jag brukar börja med ett eller ett par bedömningssamtal. Dessa är till för mig som terapeut att få så mycket information om dig/er som kommer till mig, så att jag kan avgöra om jag är rätt person att hjälpa dig/er vidare. Men bedömningssamtalen är lika mycket till för klienters räkning; att få tillfälle att känna efter om det känns bra att samtala med mig. Terapi är ett samarbetsprojekt och det är viktigt att man kan känna tillit och förtroende för den man skall samtala med om det som ofta är känsligt och svårt i livet. Detta har man då möjlighet att avgöra efter bedömningssamtalet.
Därefter bestämmer man hur man skall gå vidare, vilka mål och vad som är syftet med terapin, hur många gånger man skall ses och med vilken frekvens. Detta kallas att forma en ram runt arbetet.

Kontaktuppgifter
Mejl: guiye@guiye.se
Tel: 070-966 24 56
Hemsida: www.asur.se

Mottagning: Drottninggatan 106, Stockholm

 

Kostnad för behandling
Individualsamtal: 1 300 kr/45 min
Parsamtal: 1 500 kr/50 min, 1 950 kr/90 min